ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА) НА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

ФОП Мельник Т.М., далі за текстом – «Продавець», оголошує Публічну пропозицію, далі за
текстом – «Оферта» широкому та необмеженому колу фізичних осіб, хто звернеться до
Продавця, укласти даний договір купівлі-продажу, далі за текстом – «Договір», у порядку,
визначеному в Договору, на веб-сайті – https://haus.com.ua , умови якого наведені нижче:

1. Загальні положення

1.1. Для цілей цього Договору нижче наведені терміни вживаються у такому значенні:
Електронний платіжний засіб – платіжна картка, мобільний платіжний інструмент,
зокрема, але не виключено LiqPay, що виконує функцію засобу ідентифікації/верифікації, за
допомогою якого Покупець здійснює ініціювання переказу коштів з відповідного
банківського рахунку або здійснює інші операції із застосуванням ЕПЗ у якості оплати тощо
за цим Договором.
«Покупець» – фізична особа, що уклала з Продавцем цей Договір на умовах, викладених
нижче.
«Замовлення» – комплекс дій Покупця, що складається з: обрання товару(ів), поміщення
товару(ів) у кошик, зазначення Покупцем усіх необхідних даних та натискання на кнопку
«Підтвердити замовлення» на сторінці https://haus.com.ua/checkout/ Інтернет-сайту,
автоматичного переходу на наступну сторінку Інтернет-сайту, а також, здійснення
розрахунків за допомогою функції «LIQPAY» на сторінці https://haus.com.ua/checkout/
Інтернет-сайту, зазначення усіх необхідних платіжних реквізитів даних та здійснення оплати.
«Товар» – об’єкт угоди сторін, який був придбаний Покупцем у Продавця шляхом здійснення
Замовлення.
«Інтернет-магазин» – розділ «Магазин» Інтернет-сайту, призначений для здійснення
роздрібної купівлі-продажу товарів на підставі ознайомлення Покупця з основними
характеристиками та описом товарів, що пропонуються для придбання.
1.2. Інші терміни, не визначенні п.1.1. даного Договору вживаються у відповідності до норм
чинного законодавства.
1.3. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем цієї Оферти (акцептом) та
моментом укладення цього Договору вважається момент здійснення Замовлення Покупцем.
Моментом набуття Покупцем права власності на товар є момент здійснення повної оплати у
поряду передбаченим Договором.
1.4. Цей Договір є договором приєднання, умови якого встановлені Продавцем у стандартних
формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання Покупець до запропонованого
Договору в цілому. Покупець не може запропонувати свої умови Договору. У разі незгоди з
яким-небудь пунктом даного Договору, Продавець пропонує відмовитися від прийняття
даного Договору.

2. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар(и), а Покупець
зобо'язується оплатити і прийняти Товар(и) на умовах зазначених у цьому Договорі.
Цей Договір регулює роздрібну купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:
• добровільний вибір Покупцем Товару(ів) в Інтернет-магазині;
• самостійне оформлення Покупцем Замовлення на Інтернет-сайті;
• обрання способу доставки та оплати вартості Товару(ів);
• здійснення оплати вартості Товару(ів) та їх доставки;
обробку Замовлення, надіслання та передання Товару(ів) у власність Покупця.

3. Порядок оформлення замовлення

3.1. Покупець має право оформити Замовлення на будь-який товар, представлений в
Інтернет-магазині і який є у наявності, через функцію «Кошик».

3.2. Продавець має право відмовитися від обробки Замовлення та надіслання Товару(ів)
Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час здійснення Замовлення, є
неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.
4. Ціна товару, спосіб, строки та порядок розрахунків, вартість, спосіб доставки та
порядок повернення товару
4.1. Ціни на товари визначаються Продавцем самостійно та вказані в Інтернет-магазині. Усі
розрахунки за даним Договором здійснюються в національній валюті України – гривні.
4.2. Ціни на товари можуть змінюватись Продавцем в односторонньому порядку. При цьому
ціна Товару(ів), вартість якого(их) оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути
змінена Продавцем в односторонньому порядку.
4.3. Продавець може надавати знижки (здійснювати тимчасове зменшення ціни товару)
шляхом проведення акцій або надіслання Покупцю відповідного промо-коду. Продавець має
право на свій розсуд визначати умови зазначених акцій та використання промо-коду
Покупцем.
4.4. Порядок здійснення Замовлення предбачає обрання товару(ів), поміщення товару(ів) у
кошик, зазначення Покупцем усіх необхідних даних та натискання на кнопку «Підтвердити
замовлення» на сторінці https://haus.com.ua/checkout/ Інтернет-сайту, автоматичного
переходу на наступну сторінку Інтернет-сайту, а також, здійснення розрахунків за допомогою
функції «LIQPAY» на сторінці https://haus.com.ua/checkout/ Інтернет-сайту, зазначення
усіх необхідних платіжних реквізитів даних та здійснення оплати. Оплата здійснюється за
допомогою функції «LIQPAY» через виставлення інвойсу на E-mail Покупця.
4.5. Здійснюючи Замовлення, Покупець приймає на себе зобов’язання сплатити зазначену під
час здійснення Замовлення вартість доставки Товару(ів) та погоджується з порядком та
строком здійснення платежу, а також вартістю послуг (розміром комісії) відповідної
платіжної системи або оператора.
4.6. Продавець залишає за собою право скасувати будь-яке Замовлення Покупця, якщо
останнім не здійснено часткової або повної передоплати вартості Товару(ів), чи з будь-яких
інших підстав, визначених Продавцем.
4.7. Друковані видання належної якості, передставлені в Інтернет-магазині, не підлягають
обміну або поверненню відповідно до переліку, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 19 березня 1994.
4.8. У разі виявлення Товару у неналежній якості, Покупець має право повернення Товару
протягом гарантійного строку, що становить 10 хвилин з моменту отримання. Для цього слід
оформити відповідну заявку написавши на e-mail: [email protected] . При оформленні
заявки на повернення Товару слід зазначити реквізити розрахункового документу, виданого
Покупцю разом із проданим товаром. Розгляд заявки відбувається Продавцем за умови
надання Покупцем підтверджуючих неналежну якість Товару документів, а саме висновком
відповідної експертизи. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його
передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання
Товару, дій третіх осіб або непереборної сили. Повернення Товару здійснюється за рахунок
Покупця. Продавець здійснює повернення коштів Покупцю, у розмірі вартості повернутої
продукції, після отримання Продавцем Товару неналежної якості.
4.9. Товар у електронному форматі не підлягає поверненню чи обміну. У випадку здійснення
Покупцем оплати за надання доступу до завантаження Товару та неможливості його
безпосередньо завантажити з технічних чи будь-яких інших причин Покупцем, повернення
сплачених грошових коштів не проводиться, а Товар буде вважатися таким, що отриманий
належним чином. Повернення сплачених грошових коштів можливе лише у тому випадку,
якщо Продавцем був наданий неробочий файл (який неможливо відтворити чи зберегти
(якщо це доведено після перевірки Продавцем) та у разі, якщо Продавець не може здійснити
заміну такого файлу, за умови підтвердження Покупцем первинної неможливості
використання Товару.

5. Права та обов`язки сторін:

5.1. Продавець має право:
5.1.1. Отримувати від Покупця інформацію, зокрема, але не виключено персональні дані,
необхідну за цим Договором;
5.1.2. отримувати за оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором;
5.1.3. продавати Товар на акційних умовах, з якими Покупець може ознайомитись на сторінці
https://snowdrop.com.ua ;
5.1.4. Продавець має право достроково розірвати Договір з Покупцем в односторонньому
порядку шляхом відправленням письмового та (або) електронного повідомлення при
порушенні Покупцем умов цього Договору або в інших випадках, які визначаються
Продавцем. Моментом розірвання Договору вважається дата направлення відповідного
повідомлення Покупцю;
5.1.5. здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Договором та чинним
законодавством України.
5.2. Продавець зобов’язаний:
5.2.1. надіслати та передати Покупцеві Товар у відповідності до умов цього Договору та
Замовлення Покупця.
5.2.2. не розголошувати будь-які персональні данні Покупця і не надавати доступ до таких
даних третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством, або за бажанням
самого Покупця, або коли таке розголошення чи надання доступу зумовлено виконанням
цього Договору або захистом прав, що надані цим Договором.
5.3. Покупець зобов'язаний:
5.3.1. своєчасно оплатити та отримати Товар(и) відповідно до умов цього Договору;
5.3.2. нести витрати з оплати вартості послуг з надіслання Товару(ів) та послуг (комісії) за
здійснення оплати;
5.3.3. відшкодувати Продавцеві витрати безпосередньо пов’язані з виконанням цього
Договору у випадках та у порядку зазначеному у пункті 5.1.1. цього Договору.
5.4. Покупець має право:
5.4.1. вимагати виконання умов цього Договору.

6. Відповідальність сторін

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього
договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.
6.2. Продавець не несе відповідальності за:
6.2.1. змінений виробником зовнішній вигляд, комплектацію Товару(ів);
6.2.2. за незначні розбіжності кольорової гами Товару(ів), що може відрізнятися від
зображення Товару(ів) в Інтернет-магазині через різній тип та різне налаштування моніторів
персональних комп'ютерів та інших пристроїв;
6.2.3. за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при здійсненні Замовлення;
6.2.4. за затримку і перебої в обробці Замовлення, надіслання та передання Товару(ів), які
відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою контролю Продавця;
6.2.5. за незаконні дії, здійснені Покупцем під час здійснення Замовлення.
6.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе
відповідальність за шкоду, заподіяну його діями третім особам або їх майну. Покупець несе
особисту відповідальність за дотримання конфіденційності свого е-mail і пароля, що
використовуються для входу до особистого кабінету Покупця. Продавець не несе
відповідальності за правильність зазначених під час здійснення Замовлення даних Покупця,
наслідки несвоєчасного оновлення Покупцем таких даних та наслідки доступу третіх осіб до
особистого кабінету Покупця.
6.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від відповідальності
за невиконання умов цього Договору протягом строку існування відповідних обставин. Під
обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають
надзвичайний та непередбачений характер та які об’єктивно унеможливлюють виконання
передбачених цим Договором зобов’язань.

7. Інші умови

7.1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього
Договору, які набувають чинності з моменту їх публікування на Інтернет-сайті та
розповсюджуються на Замовлення, здійсненні з моменту опублікування відповідних змін на
Інтернет-сайті.
7.2. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при здійсненні
Замовлення. При цьому, при здійсненні Замовлення Покупець надає Продавцю згоду на
обробку своїх персональних даних в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних» без
обмеження терміну дії такої згоди для цілей виконання зобов’язань та захисту прав, які
виникають з цього Договору, ведення Продавцем бухгалтерського та податкового обліку.

8. Термін дії договору

8.1. Цей Договір діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його
дострокового розірвання.
8.2. Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін та і інших випадках,
передбачених даним Договором і чинним законодавством України.

Scroll to top